A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1- Salih rüya,
2- Şeytanî rüya,
3- İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya.
Salih rüya vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel fıtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (sav) bununla ilgili şöyle buyurur:
Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür.

Şeytanî rüya insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir.
Peygamber (sav) şöyle buyurur:
Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır.
Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır.
Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de açmasın.
Yoksa kendisine zarar verecektir. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya ise. insan bir şeyle meşgul olup onunla fazlasıyla ilgilendiği için hakkında rüya görür.

Peygamber (sav) bir hadiste şöyle buyurur:
Rüya üçdür. Allah tarafından olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip şeytandan gelen rüya ve insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya.
Yûsuf sûresinde zikredilen Hz. Yusuf un rüyasıyla ilgili âyet ile yukarda zikredilen hadisler bunu ifade ediyorlar.
Rüyaların içinde hak rüyalar vardır. Ancak her rüya haktır ve her tabir de doğrudur denilmez. Rüyaya göre hareket ve rüyaya istinad etmek doğru değildir.
Hatta fıkıh kitapları beyân ediyorlar: Şeytan her ne kadar Peygamberin suretine giremezse de Şaban'in yirmidokuzunda Peygamber (sav) herhangi bir kimsenin rüyasında yarın Ramazan'ın birinci günüdür oruç tutunuz diye emretse de bu rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya ilim olmadığı gibi zabt da edilmez.
Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 300 Rüya ve ilham ile amel etmek Rüya ve ilhamla amel etmeye gelince; Rüyalar ve İlhamlar Rabbani ve Rahmani; Şeytani ve Nefsani olabilirler.
Bu sebeple aralarını iyi belirlemek gerekir. İslam uleması bu konularda şu üç şartın yerine getirilmesi durumunda amel edilebileceğini, ama hiç kimseyi zorlamanın doğru olmadığını belirtirler.
1-Görülen rüya veya ilham, dinimizin emirlerinden birini kaldırıcı veya yasaklarından birini de helal edici cinsten, yani dine aykırı ve sünnete zıt olmayacak.
2-Rüya veya İlham güvenilir, herkesin itimat ettiği, Ebu Hanife, Şafii, İmamı Rabbani, İmamı Gazali gibi kişiler olmalıdır. Herkes o zatın yalan söylemeyeceği ve dinin esaslarını hakkıyla bilen ve yaşayan birisi olduğunu kabul etmelidir.
3-Rüya ve İlhamla elde edilen bilgiler dinin bir emri gibi kabul edilmemeli.
Sadece tavsiye edilebilir. Rüyalar ve İlhamlar birer ikazdır, irşattır. Bağlayıcı ve zorlayıcı olamaz. Bu rüya ve İlhama uyanlar ayıplanmayacağı gibi, uymayanlar da ayıplanmaz.Son Eklenenler
Sogut agacı
Kıl satıcı
ölüm
Sac levha
Kurban bayramı
çalmak
Jılet
Gecelık
Yatak örtüsü
Hafaza melekleri
Düğüm çözmek
Ogutmek
Kefil kefalet
Torun
Kuran-ı kerim
Suretıl ınsıkak
Mera
Ateş böceği
Sepet tabla valız yapan ve satan
Kefaret
Gülsuyu gülyağı
Dam
ibrahim aleyhisselam
Benzin
Eşarp
Prız
Kravat
Zelıl ve hakır olmak
Venus
şeref
Neşe
Kaşımak
Tebessum
çirkef
Havuz
Copyright 2012 ® rüya tabirleri |
İletişim | Hakkında